sxconthach's Recent Activity

 1. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Hướng Dẫn Công Thức Làm Cồn Thạch cung cấp đến những nhà hàng, đám tiệc và quán ăn . Xin liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Mr Thành). Chi phí...

  Jun 19, 2018 at 6:58 AM
 2. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Cục cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so sánh với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy rất lâu (30 phút)...

  Jun 18, 2018 at 6:09 PM
 3. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Sản xuât cồn thạch rất đơn giản. Không dùng nhiệt lượng khi công đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu dùng sản xuất dễ mua.

  Jun 18, 2018 at 7:35 AM
 4. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện giờ ở những đám tiệc, nhà hàng, quán ăn. Sử dụng cồn thạch và cồn khô tiện lợi nếu so bếp gas mini.

  Jun 17, 2018 at 5:27 PM
 5. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch giao cho những nhà hàng, quán ăn, đám tiệc . Xin liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Anh Thành). Giá tư vấn...

  Jun 17, 2018 at 12:32 PM
 6. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Cồn thạch rất được ưa chuộng hiện tại tại những đám tiệc, hàng quán. Tiêu dùng cồn khô & cồn thạch tiện lợi hơn nếu so bếp gas.

  Jun 16, 2018 at 6:02 PM
 7. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối đến các quán ăn, nhà hàng & đám tiệc . Vui lòng liên hệ Số điện thoại:...

  Jun 16, 2018 at 12:27 PM
 8. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Sản phẩm cồn thạch có nhiều thuận lợi nếu so sánh với sử dụng cồn khô. Cục cồn thạch mang nhiệt lượng lớn, thời gian cháy rất lâu (nửa...

  Jun 15, 2018 at 12:06 PM
 9. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Công đoạn sản xuất cồn thạch rất đơn giản và an toàn. Không có sử dụng đến nhiệt khi quá trình sản xuất. Trang thiết bị và nguyên vật...

  Jun 14, 2018 at 1:42 PM
 10. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Cồn khô và cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện tại ở những hàng quán và đám tiệc. Việc sử dụng cồn khô & cồn thạch tiện lợi so bình gas...

  Jun 13, 2018 at 1:33 PM
 11. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Chuyển Giao Công Thức Làm Cồn Khô và Cồn Thạch phân phối cho những nhà hàng, quán ăn và đám tiệc . Liên hệ SĐT: 0122.9625.524 (Mr....

  Jun 13, 2018 at 6:56 AM