sxconthach's Recent Activity

 1. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Cục cồn thạch có nhiều tiện lợi nếu so với sản phẩm cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp lượng nhiệt lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba mươi...

  Oct 21, 2018 at 6:35 PM
 2. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Quá trình sản xuất cồn thạch rất an toàn. Không có dùng đến nhiệt độ ở giai đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu dùng sản xuất cồn...

  Oct 21, 2018 at 3:07 PM
 3. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Cồn thạch và cồn khô rất được ưa chuộng hiện nay ở các quán ăn, nhà hàng và đám tiệc. Tiêu thụ cồn thạch & cồn khô có lợi hơn so bình...

  Oct 21, 2018 at 7:06 AM
 4. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Chuyển Giao Quy Trình Làm Cồn Thạch và Cồn Khô giao đến những nhà hàng, đám tiệc & quán ăn . Liên hệ ĐT: 077.9625.524 (A. Thành). Giá tư...

  Oct 20, 2018 at 2:30 PM
 5. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Sử dụng cồn thạch mang lại nhiều ưu điểm nếu so sánh với sử dụng cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cung cấp nhiệt lượng lớn, thời gian cháy...

  Oct 20, 2018 at 7:06 AM
 6. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Quy trình sản xuất cồn thạch rất là an toàn. Không dùng đến nhiệt trong công đoạn sản xuất. Thiết bị và nguyên liệu sử dụng sản xuất cồn...

  Oct 19, 2018 at 3:28 PM
 7. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Cồn thạch & cồn khô được sử dụng phổ biến hiện giờ trong những quán ăn, nhà hàng và đám tiệc. Việc sử dụng cồn thạch và cồn khô có nhiều...

  Oct 19, 2018 at 7:07 AM
 8. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Cồn khô & cồn thạch được tiêu dùng nhiều hiện tại tại những quán ăn, nhà hàng & đám tiệc. Dùng cồn khô và cồn thạch có nhiều ưu điểm so...

  Oct 18, 2018 at 7:21 PM
 9. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Tư Vấn Công Thức Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô phân phối đến những quán ăn, đám tiệc, nhà hàng . Xin liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Mr...

  Oct 18, 2018 at 1:29 PM
 10. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Dùng cồn thạch mang lại những ưu thế so với sản phẩm cồn khô. Sản phẩm cồn thạch cho lượng nhiệt rất lớn, thời gian cháy lâu hơn (ba...

  Oct 18, 2018 at 7:31 AM
 11. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Dùng cồn thạch mang lại những ưu thế nếu so với dùng cồn khô. Cục cồn thạch cung cấp nhiệt lượng rất lớn, thời gian cháy lâu (30 phút)...

  Oct 17, 2018 at 7:48 PM
 12. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Công đoạn sản xuất cồn thạch rất an toàn và đơn giản. Không có sử dụng nhiệt lượng khi giai đoạn sản xuất. Trang thiết bị và nguyên liệu...

  Oct 17, 2018 at 1:42 PM
 13. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Cồn khô và cồn thạch được tiêu thụ rộng rãi hiện giờ tại những hàng quán và đám tiệc. Việc dùng cồn khô & cồn thạch có nhiều lợi điểm...

  Oct 16, 2018 at 6:04 PM
 14. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Chuyển Giao Công Thức Sản Xuất Cồn Khô và Cồn Thạch giao cho các đám tiệc, hàng quán . Vui lòng liên hệ SĐT: 077.9625.524 (Mr. Thành)....

  Oct 16, 2018 at 2:45 PM
 15. sxconthach replied to the thread Hướng Dẫn Qui Trình Làm Cồn Thạch & Cồn Khô.

  Dùng cồn thạch có nhiều ưu điểm nếu so sánh với dùng cồn khô. Viên cồn thạch mang lượng nhiệt lớn, thời gian cháy rất lâu (ba chục phút)...

  Oct 15, 2018 at 1:33 PM